Voorafregelingen

Indien u dit wenst kan u uw begrafenis vooraf regelen. Dit wil zeggen dat u tijdens uw leven al kan bepalen wat er met uw lichaam moet gebeuren na uw overlijden en dat u kenbaar kunt maken op welke wijze u graag heeft dat er van u afscheid genomen wordt. Daartoe hebben wij een wensenboekje samengesteld waarin u een aantal vragen dient te beantwoorden. Deze vraag-antwoordenlijst is een goede basis voor het kenbaar maken van uw wilsbeschikking.
 
 
Klik HIER voor het wensenboekje.